Алтан Өргөө Олон Улсын Кино Наадам 2020 – Уралдаант хэсэг (Олон улсын)

8-р Алтан Өргөө Олон Улсын Кино Наадмын Олон улсын уралдаант хэсэгт бид 70 орны 558 бүтээл хүлээн авсан юм. Үүнээс сонголтын хороо олон улсын уралдаант хэсэгт дараах 30 кино сонгосон билээ.

We received 558 films from 70 countries during the submission period of 8th Golden Ger International Film Festival. Our selection committee selected the following 30 films in the International competition section.