Дөрвөн тэнгэр – Алс Тэлэнгүд

The Fourfold Эртний бөөгийн ёсны итгэл үнэмшил дээр суурилсан уг кино нь Монгол уугуул иргэдийн ертөнцийг үзэх үзэл, мэргэн ухааны тухай билээ: Байгаль гэдэг нь хүн төрөлхтний эх нутаг, Тэнгэр эцэг ба газар эх бүх улс амьтдыг хооллоно, лус савдгууд хүнтэй мөр зэрэгцэн оршино. Based on the ancient shamanic rituals and animistic beliefs in Mongolia…

Нутаг – Алс Тэлэнгүд

Nutag – Homeland Халимаг үндэстнийг ЗХУ-ын удирдлага 1943-1957 оны хооронд албадан нүүлгэж цөлсөн ба Халимагчуудын тал хагас нь нутагтаа буцаж ирэхээсээ өмнө нас баржээ. Энэ кино нь Халимаг үндэстэнд зориулсан хөдөлгөөнт дүрст шүлэг, сюрреалист гашуудлын дуун юм. A visual poem and surrealist requiem for the Kalmyk people that were mass-deported by USSR from 1943-1957 and…

Тэнгэр – Алс Тэлэнгүд

Tengri Тэнгэр нь бөөгийн шашны салхиар оршуулах зан үйлийн тухай юм. Хүн нас барахаар салхины савдаг хүний сүнсийг дээш хөтлөн Мөнх хөх тэнгэрт хүргэдэг гэдэг. Tengri is about the Wind Burial, a traditional Mongolian ritual that is deeply rooted in the Shamanic belief. When a person dies, the wind spirit will guide the person’s soul…

Ингэн нулимс – Алс Тэлэнгүд

Tears of Inge Хүн-амьтан, амьтан-байгалийн агуу холбоог тэмээний сэтгэл хөдлөл, нулимсаар дүүрсэн уран зурган ертөнцөөр илэрхийлнэ. Уг Монгол домгийг эмээ минь хүүрнэнэ. A profound human-animal and human-nature relationship is represented by a painted world filled with a camel’s emotion and tears. It is based on a real Mongolian nomadic story narrated by my grandmother.