АМЕРИКИЙН КИНО ӨДРҮҮД 2019

📢

АМЕРИКИЙН КИНО ӨДРҮҮД 2019

2019.12.13
• 19:00. Ахлах тогооч Флинн, Камерон Ейтс, 82 мин

2019.12.14
• 14:00. Кино урлагийн тал хагас, Эми Адрион, 95 мин
• 16:30. Цохилох зүрх, Бет Дэвид, Эстебан Браво, 4 мин
Маргаашийг бүтээхүй, Лора Никс, 83 мин

2019.12.15
• 14:00. Дүүлэн нис, Алис Цюэ, 6 мин
Туранхай/Гуалиг: Гоо сайхныг дахин
тодорхойлохуй, Женни МакКуэйл, 83 мин
• 16:20. Шумуул, Брайн Винсент Роүдс, Эрик Чэн, 7 мин
Томоор мөрөөд: Хүмүүний ертөнцийн
инженерчлэл, Грег Макгилври, 42 мин

2019.12.16
• 19:00. Давлагаа бүрийг эзэгнэ: Лейрд Хэмилтоны
амьдрал, Рори Кеннеди, 118 мин

2019.12.17
• 19:00. Шилэгдмэл гөлөг, Дэйна Накман, Дон Харди, 80
мин

#AmericanFilmShowcase #YearOfYouth2019 #ЗалуучуудынЖил2019 #AFSMongolia #ExchangeOurWorld #FilmDiplomacy #MongolianFilmInstitute

📢

AMERICAN FILM SHOWCASE MONGOLIA 2019

13.12.2019
• 19:00.Chef Flynn, Cameron Yates, 82’

14.12.2019
• 14:00. Half the Picture, Amy Adrion, 95’
• 16:30. In a Heartbeat, Beth David, Esteban Bravo, 4’
Inventing tomorrow, Laura Nix, 83’

15.12.2019
• 14:00. Soar, Alyce Tzue, 6’
Straight/Curve Redefining Body Image,
Jenny McQuaile, 83’
• 16:20. Mosquito: The Bite of Passage, Brian Vincent
Rhodes, Eric Cheng, 7’
Dream Big: Engineering our world,
Greg MacGillivray , 42’

16.12.2019
• 19:00. Take Every Wave: The Life of Laird Hamilton, Rory
Kennedy, 118’

17.12.2019
• 19:00. Pick of the Litter, Dana Nachman, Don Hardy, 80’